Katalog App

Katalog App

S aplikacijom MÜPRO Katalog-App katalog i informacije o proizvodu uvijek su dostupne na Vašem iPad-u.
Učitajte željenu publikaciju u online biblioteku (preporuča se WLAN veza) i pretražite MÜPRO ponudu.

Funkcije:
• Online portal s MÜPRO publikacijama
• Listanje odabranih kataloga
• Pretraživanje cijelog teksta
• Pregled stranica
• Jednostavno stavljanje vlastitih oznaka za čitanje

 

Preuzimanje za iPad!

Za preuzimanje aplikacije kliknite na odgovarajuću tipku (Google play oder App Store) ili je učitajte putem QR koda. Kako? - Jednostavno pomoću aplikacije QR-Code-Scanner-App, skenirati pomoću iPad-a i izravno preuzeti MÜPRO katalog App.

QR kod (iPhone App)

QR kod (Android App)