Zaštita okoliša

Zaštita okoliša

Naš doprinos zaštiti okoliša

Kod proizvodnje naših proizvoda uvijek vodimo računa o tome da su korištene metode u skladu sa zakonima o zaštiti okoliša i najnovijim tehnološkim standardima. Ekološka osviještenost je za nas dio održive strategije poduzeća usmjerene prema budućnosti, jednako kao i ekonomska predviđanja.

MÜPRO stoga već u fazi razvoja naših proizvoda i dizajnu proizvoda vodi računa o optimiranom korištenju prirodnih sirovina. Neprestano poboljšavanje naših tehnika proizvodnje iz perspektive zaštite okoliša za nas je nešto, što se podrazumijeva. Jednaka mjerila koja sami sebi postavljamo po pitanju zaštite okoliša, primjenjujemo i kod odabira naših partnera i dobavljača.