Predmontaža građevinskih grupa

Predmontaža građevinskih grupa

Prema Vašim zahtjevima montiramo kompletne građevinske skupine te u ih u predviđenom roku isporučujemo na gradilište

Naša usluga predmontaže MÜPRO CustomServ obuhvaća projektiranje i statičko planiranje, izrezivanje i montažu pojedinačnih dijelova – precizno i brzo, prema Vašim željama. Isporuka gotovih konstrukcija vrši se na vrijeme, direktno na gradilište.

Prednosti MÜPRO Custom Serv

  • Stvara uštede: vremena, osoblja, materijala, a time i novca
  • Naši iskusni inženjeri osiguravaju funkcionalnost Vaših građevinskih dijelova i skraćuju vrijeme planiranja
  • Na gradilištu ne ostaju viškovi materijala obzirom da vršimo individualnu predmontažu po narudžbi
  • Vrijeme utrošeno na montažu na samom gradilištu znatno je kraće, kao i vrijeme gradnje