Sigurno i pravilno pričvršćivanje čvrstih i slobodnih točki

Sigurno i pravilno pričvršćivanje čvrstih i slobodnih točki

Statičke čvrste i pomične slobodne točke odlučujuće su za stabilno i sigurno fiksiranje cjevovoda. Temperaturama uvjetovane promjene duljine i mogućnosti istezanja treba uvažiti na primjeren način, kako bi se kompenzirala naprezanja te spriječila skupa oštećenja poput presavijanja, okretanja ili razilaženja cijevi.

 
Slobodne točke omogućuju sigurno skladištenje sustava cijevi i omogućuju fleksibilno, ali kontrolirano duljinsko istezanje cjevovoda pri promjenama temperatura. Na taj način se izbjegavaju priklještenja ili neželjeno pomicanje sila.

Čvrste točke čine čitav sustav stabilnim, na način da sile i zbivanja koja se javljaju prenose na građevinsko tijelo.
 
Kod propisnog planiranja i instalacije čvrstih i slobodnih točki potrebno je uvažiti dva faktora: 
 
1. Istezanje korištenih materijala
 
Metali i plastike istežu se pri porastu temperature te se ponovno skupljaju pri padu temperature - ovisno o materijalu, temperaturnim razlikama i duljini cijevi. 
 
Izračun tih termički uvjetovanih promjena duljine treba se provesti prije instalacije:  

∆L = L • ∆T • α

 

∆L = duljinsko istezanje u mm          L = duljina trase cijevi/odsječka u m
∆T = temperaturna razlika u K          α = koeficijent duljinskog istezanja u mm/m • K

Koeficijenti duljinskog istezanja znatno se razlikuju: kod plastičnih cjevovoda se u istim uvjetima javljaju znatno veća duljinska istezanja nego kod cjevovoda od metala. 
 

2. Težina instalacije/podaci o opterećenju
 
Instalacija mora biti otporna na različita opterećenja.

Zbog pravilne procjene tih opterećenja, neophodno je utvrditi sile koje djeluju na vod kao i ukupnu masu. Ona se sastoji od vlastite težine voda, plus izolacija i punjenje, odnosno medij, koji se nalazi u vodi.
 
Opterećenja i eventualne tlakove potrebno je izjednačiti s maksimalno preporučenim opterećenjem, kako bi se na siguran način izbjegla nedozvoljena izobličenja ili otkazivanje uslijed loma. Prije početka planiranja potrebno je obavezno uvažiti preporuke za ugradnju i druge informacije proizvođača.
 
Kod izrade konstrukcija za pričvršćivanje nikako se ne smije prekoračiti maksimalno preporučeno opterećenje. Navedeno maksimalno opterećenje tek je procjena sigurne primjene bez otkazivanja. Ako su navedena samo maksimalna opterećenja, ista se umanjuju za faktor sigurnosti (S = 1,5 do 3,0).
 
Više o ovoj temi možete pročitati ovdje: Udaljenost između točki pričvršćenja

MÜPRO softver za planiranje

MÜPRO softver za planiranje

MÜPRO softver za planiranje pomaže kod rješavanja Vaših zadataka na području pričvrsne tehnike. Dodatne informacije o tome i od preuzimanju potražite ovdje.