Ugradnja kompenzatora

Ugradnja kompenzatora

MÜPRO softver za planiranje pružit će Vam podršku kod instalacije

Izjednačavanje promjena duljine kod cjevovoda u pravilu preuzimaju prirodni kompenzatori istezanja poput L ili U dilatacijskog luka.

U nekim slučajevima korištenja dilatacijskih lukova nije moguće. Razlog za ugradnju kompenzatora u svrhu izjednačavanja promjena duljine često je skučeni prostor.

Najučestaliji oblik: Aksijalni kompenzator 

Kompenzator u punom obujmu kompenzira izmjenu duljine te se nalazi na području na kojem se događa istezanje ili zbijanje cjevovoda. Aksijalni kompenzator, koji se najčešće koristi, preuzima kretnju cjevovoda duž osovine

Trasa cjevovoda koja sadrži aksijalni kompenzator, uvijek je ravna - bez savijanja ili izmjena smjera.

Na vanjskim krajevima čvrste točke brinu za sigurno i čvrsto pričvršćivanje trase kompenzatora. Između njih se nalaze slobodne točke, kompenzator te tzv. vodeći ležajevi ispred i iza kompenzatora.

Vodeći ležajevi su posebni ležajevi koji na na sebe preuzimaju kretnje, ali samo u smjeru osovine, te time brinu za očuvanje smjera cijevi. Udaljenost između kompenzatora i vodećih ležajeva dobiva se izračunom. 
 
Na temelju izračuna također možemo odrediti sile koje djeluju na čvrste točke, a koje nastaju istezanjem ili zbijanjem cjevovoda te uslijed tlaka unutar cijevi.  U cijevi promjera 200/300 mm pri ispitnom tlaku od pet do šest bara mogu se razviti sile od nekoliko tona. 

Prije instalacije: izračun sila koje djeluju na čvrste točke

Osnova pravilne instalacije kompenzatora je izračun svih komponenti.

U programu za izračun čvrstih točki MÜPRO softvera za planiranjekoji se može besplatno preuzeti, pohranjeni su tehnički podaci za više od 5.000 modela kompenzatora od pet poznatih proizvođača.

Na taj način moguće je jednostavno izračunati nastale sile koje djeluju na čvrste točke za aksijalni kompenzator u horizontalno položenim cjevovodima.

Ako su sve vrijednosti pravilno unesene, softver izrađuje dokument koji sadrži sve nacrte i tehničke podatke o planiranom cjevovodnom sustavu te se može ispisati. Primjer za to je galerija slika ispod.

Druge vrste kompenzatora

Ako se uz aksijalno kretanje cijevi, javlja i bočno kretanje cijevi primjenjuje se lateralni kompenzator. To je slučaj kada treba kompenzirati pomak građevinskog tijela, kada se cjevovod provlači kroz različite dijelove zgrade, kod neravnina poda ili kada osovine nisu ravne.

Kutni ili zglobni kompenzator preuzima kutne pomake. On može bolje preuzeti na sebe pomake cjevovoda u velikim cjevovodnim sustavima i pri velikom tlaku, npr. kod nebodera, gdje također sprečava nastajanje visokih tlačnih reakcijskih sila.


Naša aplikacijska tehnika pružit će Vam podršku kod planiranja sustava cijevi s kompenzatorom.

Dodatne savjete i napomene o instalaciji sustava cijevi možete pronaći ovdje.

MÜPRO softver za planiranje

MÜPRO softver za planiranje

Ovdje možete preuzeti program za izračun čvrstih točki te korisnih alata.